• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

16 kameraly enjam

Häzirki döwürde tehnalogiýanyň diýseň çalt depginler bilen ösmegine bizi haýrana goýýar. Gün-günden täze enjamlar,hyzmatlar peýda bolýar. Golaýda “Light” atly kompaniýa 16 kameraly fotoenjamyny işläp düzdi. Onuň 10 kamerasy bir wagtyň özünde surata alyp bilýär. 52 megapiksel çözüşli foto enjam, suraty 35-150 mm-e çenli golaýladyp bilýär.5 dýumlyk sensorly ekrany bar. Öňümizdäki ýylyň tomus aýlarynda satuwa çykarylmagyna garaşylýan bu üýtgeşik fotoapparatyň bahasynyň 1 müň 700 dollar bolmagyna garaşylýar. “Android” ulgamynda işleýän enjamyň WiFi aýratynlygy bar.