• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Gorag parollaryny barlamak

Salam hormatly agzalarymyz!

Biziň zehinli agzamyz Eziz Amanberdiýewden Siziň parollaryňyzyň howpsuzlygy barada

http://howsecureismypassword.net web saýtynda oz parollaryñyzy barlap görmegi maslahat beryän. Hüjüm edilende näçe wagtda siziň gorag parolyňyzy bilip boljakdygyny.
Ay yone indi brutlamak (bruteforce) modadan galdam welin sondada bilip goýsak zyýan etmez.