• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2015-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary şu ýylyň 11-nji iýulyndan 19-njy awgusty aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler

AŞGABAT ŞÄHERI

Talyplaryň saglyk öýi: Aşgabat ş., Oguzhan nji jaýy; tel.: 49-90-50,49-90-41. 1-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Parahat-1 toplumy, Andalyp köçesiniň 2-nji 53-50, 46-53-83.

DAŞOGUZ WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Şamçyrag köçesiniň 26-njy jaýy, tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83,  2-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 24-nji jaýy, tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56, 3-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Merkez-3 ýaşaýyş jaý toplumynyň 15-nji jaýy, tel.: (800322) 5-24-10, 5-71-10.

AHAL WELAÝATY

Aşgabat ş., 9-njy saglyk öýi: 1934 (Ba­mako) köçesiniň 34-nji jaýy; tel.: 26-03-11, 26-03-80. Tejen etrap hassahanasy: Tejen ş., Magtymguly köçesiniň 67-nji jaýy; tel.: (800135) 4-23-23, 4-20-25, 4-41-14.

LEBAP WELAÝATY

3-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., «Geo-fizika» kiçi etrapçasynyň Bagy-bossan köçesiniň 2/1-nji jaýy, tel.: (800422) 9-25-74, 2-10-96. 5-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Gur bansoltan eje köçesiniň 40-njy jaýy, tel.: (800422)3-63-73, 3-62-98. Atamyrat etrap hassahanasy: A.Nyýa zow köçesiniň 45-nji jaýy, tel.: (800444) 2-03- 22, 2-12-27

BALKAN WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaý toplumy, hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222) 5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60. 2-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaý toplumy, tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

MARY WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Mary ş., Oguzhan köçesiniň 29-njy jaýy, tel.: (800522) 5-01-34, 9-24-33, 9-24-41. 2-nji saglyk öýi: Mary ş., Kemine köçesiniň 29-njy jaýy, tel.: (800522) 4-68-57, 4-68-62, 4-68-65. Ýolöten etrap hassahanasy: Atçapar köçesiniň 62-nji jaýy, tel.: (800560) 3-79-78, 6-55-23. Sakarçäge etrap hassahanasy: G. Baýnazarow köçesiniň 83-nji jaýy, tel.: (800522) 6-01-75, (800566) 5-30-42.