• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2017-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary şu ýylyň 10-njy iýulyndan 17-nji awgusty aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler:

AŞGABAT ŞÄHERI

Talyplar saglyk öýi: Aşgabat ş., Görogly köçesiniň 33-nji jaýy;

tel.: 97-17-50; 97-17-51. 1-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Parahat-1 ýaşaýyş ýaý toplumynyň 2-nji jaýy; tel.: 46-53-50, 46-53-83.

DAŞOGUZ WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Şamçyrag köçesiniň 26-njy jaýy, tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.

2-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 24-nji jaýy,

tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56.

3-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Merkez-3 ýaşaýyş toplumynyň 15-nji jaýy,

tel.: (800322) 5-24-10, 5-71-10.

AHAL WELAÝATY

Aşgabat ş., 9-njy saglyk öýi: 1934 (Bаmako) köçesiniň 34-nji jaýy;

tel.: 26-03-11, 26-03-80.

Tejen şäher hassahanasy: Tejen ş., Magtymguly köçesiniň 67-nji jaýy;

tel.: (800135) 4-23-23, 4-20-25, 4-41-14.

LEBAP WELAÝATY

3-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., “Geofizika” kiçi etrapçasy,

Bagy-bossan köçesiniň 2/1-nji jaýy;

tel.: (800422) 9-25-74,   2-10-96; 9-01-59.

5-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 40-njy jaýy; tel.: (800422) 3-63-73; 3-82-52.

Atamyrat etrap hassahanasy:

A.Nyýazow köçesiniň 45-nji jaýy, tel.: (800444) 2-03-22, 2-12-27.

BALKAN WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaý toplumy,

hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222) 5-97-02, 5-97-03,

5-97-05, 5-81-60.

2-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaý toplumy,

tel.: (800222) 6-01-91,   6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

Türkmenbaşy şäher saglyk öýi: Watan köçesiniň 25-nji jaýy;

tel.: (800243) 2-60-09; 2-21-36; 2-48-11.

MARY WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Mary ş., Oguzhan köçesiniň 29-njy jaýy,

tel.: (800522) 5-01-34, 5-17-26; 5-17-42.

2-nji saglyk öýi: Mary ş., Kemine köçesiniň 29-njy jaýy,

tel.: (800522) 4-68-65, 4-68-57, 4-68-62.

Ýolöten etrap hassahanasy: Ýolöten ş., Atçapar köçesiniň 62-nji jaýy,

tel.: (800560) 6-55-23; 6-50-67.

Sakarçäge etrap hassahanasy:

Sakarçäge şäherçesi, G.Baýnazarow köçesiniň 83-nji jaýy,

tel.: (800522) 6-01-75, (800566) 5-30-42.