• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Excelde häzirki wagty we şu günki senäni sahypanyň ýokarysyna ýazmak

Ilki bilen  “Файл” bölüminden  “Печать” saýlap  “Параметры страницы” üstüne baryp çepi basýarys.

Mundan soňra çykan menýudan “Колонтитулы” saýlap “Создать верхный колонтитул” üstüne baryp çepi basýarys.

Soňra haýsy bölekde goýjak ýerimizi saýlap üstüne baryp çepi basýarys. (“Слева”, “В центре”, “Справа”)

Mundan soňra ikisiniň hem “OK” basýarys.Netijede aşadaky görnüş geldi.