• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

TÄZE UGLEROD TEHNOLOGIÝASY

Monaşa uniwersitetiniň ylmy-taslama topary taze uglerod we silikom düzümi bolan SPAZER mobil telefonyny taslaýarlar.

SPAZER-bu  hakykatda nanolazer. Ol ýagtylygy şöhlelendirip erkin elektronlaryň hereketi esasynda ýeterlik derejede elektromagnit tolkun emissiýasyna döredip lazer şöhlelenmesini döredip bilýär. Uglerodly gurluşyň häsiýetlerine görä SPAZER birnäçe funksiýalary ýerine ýetirmäge mümkinçilik alýar.

Uglerodyň ulanylmagy bilen tehnologiýada berk we maýyşgak uly temperaturalarda işlemäge ukyply bolan gurluş döretmäge mümkinçilik döreýär. SPAZER bu nanokwant fizikasynyň iň uly üstünlikleriniň biri bolar.

Esasynda Spazer tehnologiýasy otyran gurluşlarda iň ýokary hilli tranzistorlar, mikroprosessorlar, elektron ýatlar we monitor ulgamlaryny gazanmaga mömkinçilik döreýär.

SPAZERIŇ materialyny Monaşa uniwersiteti grafen we uglereod nanotrubkalaryndan esaslandyrdy. Bu ylmy taslamany alyp barýan okuw merkezi grafen bilen uglerodyň biri-biri

bilen sazlaşykly bir-birine  ýagtylygyň üsti bilen energiýa berip bilýändiklerini subut etdiler.

Ondan başgada bu tehnologiýanyň kompýuter çiplerinde has effektiwni peýdalanyp bolar.