• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Penalti

Penalti

1891-nji ýylda futboluň düzgünleri boýunça irlandiýaly hünärmen Jon Penalti on bir metr aralykdaky jerime urgusyny girizmegi teklip edipdir. Onuň bu teklibi iş ýüzünde ilkinji gezek irland futbol ligasyndaky duşuşyklarda peýdalanylypdyr. Häzirki wagtda ol urgy bütin dünýäde “penalti” ady bilen bellidir.