• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Microsoft Excel programmasynda tablisa nähili döretmeli?

1. Islendik ýerden ýaçeýkanyň beýikligini we inini alýarys.

 

2. Saýlap ýerimizden syçanjygyň sag düwmesini basyp “Формат ячеек…”  saýlap çep düwmejigi basýarys.

3.“Выравнивание”  böleginde tablisanyň içinde ýazyljak tekstiň görnüşi saýlanylýar. “Граница” –da bolsa tablisanyň daşky görnüşi, çyzyklarynyň reňki görkezilýär.