• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Geljekde “Apple” kompaniýasynyň suwy geçirmeýän noutbuk enjamy peýda bolar

“App­le” kom­pa­ni­ýa­sy täze bir täsin no­ut­buk enjamyny dö­ret­me­giň üs­tün­de iş­le­ýär. Sen­sor ek­ran we ARM pro­ses­sor bi­len ab­zal­laş­dy­ryl­jak bu gib­rid en­jam “Star” (Ýyl­dyz) diý­lip at­lan­dy­ry­lar şeý­le-de bu no­ut­buk­da SIM kart­lar üçin için­den ýö­ri­te otur­dy­lan ýer we GPS mo­du­ly bo­lar. Hü­när­men­ler bu täsin en­ja­myň suw syz­dyr­ma­jak­dy­gy barada aýd­ýar­lar. Bu en­ja­m bü­tin bir gi­je-gün­diz­läp iş­jeň ýag­daý­da ula­ny­lan ha­la­tyn­da hem zar­ýad­syz oň­jak­dy­gy barada hünärmenler belläp geçýärler. Tä­ze en­jam­da haý­sy ama­ly ul­ga­myň bol­jak­dy­gy we onuň ha­çan sa­tu­wa çy­ka­ryl­jak­dy­gy hä­zir­ki wagtda belli däl.