• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Täze önümçilik desgasyny gurar

Ýewropanyň uçar öndürji kompaniýasy “ Airbus A 330 ” modellerini öndürjek zawody Týažin şäherinde gurlar. Bu şäherde 2008 – nji ýyldan bäri “ A 320” seriýasyna degişli uçarlar öndürilýär. Kompaniýanyň ýolbaşçysy we dolandyryjylar geňeşiniň başlygy  Fabrike Brgiýet Týanžin şäheriniň erkin söwda zolagy hyzmatdaşlygy we Hytaýyň  awiasiýa senagatynyň wekilleri bilen degişli ylalaşyga gol çekilendigini habar berdi. Kompaniýanyň Fransiýanyň  Tuluza  şäherindäki merkezinde geçirilen gol çekişlik dabarasyna Fransiýada saparda bolan Hytaýyň hökümet başlygy Li Kesýan hem gatnaşdy.