• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

iOS-da awtomatik täzelenmäni nädip bes etdirmeli

iPhone we iPad enjamlarynda täzelenşi nädip bes etdirmeli iPhone we iPad enjamlarynda täzelenşi nädip bes etdirmeli

1-nji ädim. Safari web brauzeri açmaly we şu salga ýüzlenmeli.

2-nji ädim. Size döredijiniň degişli profilini gurnamagyňyzy hödürlener we gerekli enjamy saylaň.

Шаг 3. Вас перекинет в раздел установки профиля, нажимаем «Установить».

3-ni ädim. Profil bölümine geçersiňiz we «Установить» - “Gurnamak“ düwmä basmaly.

4-nji ädim. Enjamy täzeden işletmeli (Perezagruzka)

Indi siziň enjamyňyz iOS täzelenmesini gözlemez.

Täzelenmäni gurnamak mümkinçiligini gaýtadan dikeltmek üçin (başdaky ýagdaýy)  Настройки -> Основные -> Профили diýen ýere girmeli we dördijiniň profilini ýok etmeli.