• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Dünýäniň iň arzan”akylly” sagady

Dünýäniň iň amatly bahaly sagady “Zeaplus G3” şu aýyň dowamynda satuwa çykarylar. Onuň daşky görnüşi “Apple Watch”-a diýsen meňzeşligi bilen tapawutlanýar. 59 dollardan müşde-rilere ýetiriljek sagadyň gysga wagtda dünýäniň meşhur sagatlary bilen bäsleşjekdigi bellenilýär.1.54 dýum ekranly sagadyň ekran du-rulygy  240x240 piksel.Gabarasy alýuminden ýasalan sagat suwa çy-damly bolansoň, çygly ýerlerde we ýagyşly howalarda hem dakynmana amatly.Onuň “Bluetooth 4.0” we ädim ölçeýji aýratynlyklary hem bar.   Çal, altyn we kümüş reňkli gürnüşleri hem bar.