• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

1-nji sowal “Ugurlar boýunça”

A, B we Ç, üç sany şäher. Ähli jübütler bir meňzeş ýol ugry bilen hereket edeninde, biri-biri bilen bir ugurda duşuşýar.

A we B-e, Ç-niň içinden geçende, jemi 82 sany dürli ugur boýunça baryp bilerler.

B we Ç-e bolsa, A-nyň içinden geçende jemi 62 sany dürli ugur bilen barar.

A we Ç-e, B-den geçeninde iň az näçe sany dürli ugur bilen baryp biler?

Jogaplaryny teswirde ýazmagyňyzy haýyş edýäris!!! Jogaplaryňyza garaşýarys!!!