• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Excelde tablisanyň sütünini gizlemek we görkezmek

Islendik ýerden tablisamyzy girizýäris.

Soňra haýsy sütünimizi gizlemek islesek şol sütüniň iň ýokarky harpynyň üstüne baryp sag düwmejigi basýarys we “Скрыть” üstüne baryp çepi basýarys.

Netije aşakdaky tablisa emel geler.

Tersine tablisadan sütüni görkezmekçi şol ýok sütüniň iki gyraky sütüniň iň ýokarysyna baryp  çep düwmejigi basyp garalaýarys we sag düwmani basyp “Показать” saýlap çep düwmäni basmaly.

Netije aşakdaky tablisa öňki durkuna geler.

Setiri gizlemek we gözkezmek şu görnüşde ýerine ýetirilýär.