• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Apple kompaniýasynyň 2015 ýyldaky tazelikleri

Apple kompanyasynyň dünýädäki hemme  tehnologiya öndirijilerini üşirip Worldwide Developer Confferance (WWDC) 2015-de gurnajak konfirensiyasynda birnaçe tazelikleri habar bermekçi bolyar. Iphone we ipad modelleri üçin täze sistemasy bolan  iOS 9,  her aýlyk  registrasiýa  bolunýan iTunes modelini hödürlär.

ios 9

Geçen ýyl Apple öz müşderlerine iOS 8 hödürlän bolsa bu ýyl  iOS 9 y hödürlemekçi. iOS 9 iOS 8-e garanynda  düýpli tazelikleri bilen ulanyjylar bilen duşar.

Aýlyk registrasiýa bolunýan  iTunes

iTunes şu wagt iň meşgur aýdym platformalaryň  biri.  Emma Spotify we Deezer ýaly aýlyk registrasiýa modellerden soň Apple hem täze ädim ätdi. Indi iTunes-da aýdym satyn almak aýratynlygynyň ýanyna her aýlyk  registrasiýaly modeli bilen pul töläp üznüksiz aýdym diňläp bolýa.