• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

"G" standartynyň düşünjesi

zehinli.biz saýtynyň agzalarynyň haýyşy boýunça

“G” harpy iňlis dilindäki “Generation “ (Nesil) sözüniň baş harpy. Smartfonlaryň biziň durmuşymyza giňden aralaşmagy we geçirijisiz aragatnaşygyň (internet) ösmegi bilen bu standartlaryň ( 2G, 3G, 4G nesilleriň) ýüze çykmagyna getirdi.

Geliň bularyň üstinde durup geçeliň:

2G – GSM, GPRS, EDGE  standartlary, ýygylyklary 900MHz we 1800MHz; akym tizlikleri degişlilikde 14.4 Kbit/s; 128 Kbit/s;  1.42Mbit/s

3G – HSDPA, UMTS standartlary; ýygylyklary  2100MHz; akym tizlikleri 14.4 Mbit/s-21.6 Mbit/s.

4G- LTE, WiMax standartlary; ýygylyklary  2600MHz; akym tizligi 100 Mbit/s.