• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Excelde tablisa sütün goşmak we aýyrmak

Islendik ýerden tablisamyzy girizýäris.

Soňra haýsy ýerden sütünimizi goşjak bolsak şol sütüniň iň ýokarky harpynyň üstüne baryp sag düwmejigi basýarys we “Вставить” üstüne baryp çepi basmaly.

Netije aşakdaky tablisa emel geler.

Tersine tablisadan sütüni aýyrjak bolsak şol sütüniň iň ýokarky harpynyň üstüne baryp sag düwmejigi basýarys “Удалить” üstüne baryp çepi basmaly.

Netije aşakdaky tablisa öňki durkuna geler.

Setiri goşmak we aýyrmak  şu görnüşde ýerine ýetirilýär.