• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Täze sagady hödürledi

ASUS kompaniýasy täze “akylly” sagadyny hödürledi. “ZenWatch 2” atly enjamyň iki görnüşi bar.Ulusy 41 mm bolan sagadyň kiçi nusgasy 37 mm. Uly görnüşiniň ululygy geçen ýyl müşderilere  ýetiriljekdigi we bahasynyň näçe boljakdygy mälim edilmedi. Iki sagatda hem “2.5 D Gorilla Glass 3” goragly OLED ekran bar.Geçen ýylky nusgasynda IP55 sertfikaty bardy.Bu bolsa, satuwa we tozana garşy goraglydygyny alamatlandyrýar.Soňky modellerde “IP67” sertifikaty bar. Bu onuň has çydamlydygyny görkezýär.Täze sagatlaryň kümüş, metal, altyn reňkli görnüşleri bar.Onuň bagynyň metal,kauçuk we deri görnüşleri bar.