• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Excelde sahypanyň ölçegini nähili bilip bolýar?

Biziň Excelde bir taýýar tablisamyz bar diýeliň. Netijede listiň ölçegi A4 formatdagyny bilmek isleýärin.

Bu iki usul arkaly bilip bolýar.

1. “Разметка страницы”  bölüminden “Размер” baryp saýlap bolýar.

2. “Файл” bölüminden  “Печать” saýlap  “Параметры страницы” üstüne baryp çepi basýarys.

1-nji usulda ýerine ýetireliň. ” Разметка страницы” baryp “Размер” üstüne basýarys. Mundan soňra degişli ölçegimizi saýlaýarys.                                                                                                                         

2-nji usuly ýerine ýetireliň. “Файл” bölüminden  “Печать” saýlap  “Параметры страницы” üstüne baryp çepi basýarys.

Soňra çykan menýudan “Размер бумаги” diýen ýerden degişli ölçegimizi saýlaýarys.