• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

iPhone telefonynda dinamigiň sesini nädip güýçlendirmeli

iPhone telefonynda sesini güýçlendirmegiň ýene bir usuly ol – ekwalaýzeriň sazlamasyny dogry saýlamakdyr. Köplenç biz nauşnikde gowy ses çykmagy üçin bu menýu girýäs.

Sazlamalar (Настройки) – Aýdym (Музыка) – Ekwalaýzer (Эквалайзер) diýen ýere girmeli “Поздняя ночь” saýlamaly

Şondan soňra iPhone telefonynyň sesi üýtgär we güýçlener. Telefonyň modeline baglylykda 5-10% güýçlener. Bu trýuk seslenmäniň harakterini üýtgedip, güýçli sesleri haýalladyp we ýuwaş sesleri bolsa güýçlendirmek bilen tapawutlanýar.

Şeýle sazlamany öz iPhone telefonyňyzda barlap görüň we kommentariýalarda ýazyň.

Halan bolsaňyz Like goýmagy we Podelitsýa etmegi unutmaň!