• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

iOS indiki täzelemelerinde iPhone-nyň köne modelleriniň haýal işlemesini öçürmegi ahmal

Apple kompaniýasy özüniň iPhone smatfonlarynyň köne modelleriniň haýal işlemesini batareýalarynyň könelendigi bilen delillendirýär. Hatda kompaniýa ulanyjylardan ötünç soramak bilen, bu batareýalary çalşyp bermegiň bahasyny hem 79 dollardan 29 dollara getirendigi habar berilýär. Ýöne şeýlede bolsa onuň işjeňliginiň öňküligine durandygyny aýdylýar.

ABC News agentstwasynyň habar bermegine görä Apple kompaniýasy bu soraga täzeden seretýändigini aýtýar. Ýagny kompaniýa tarapyndan goýberiljek täze iOS 11 obnawileniýasynda täze funksiýa bolup, ol smartfonyň haýal işlemesini öçürmäge mümkinçilik berjekdigini habar berýär. Bu abnawileniýanyň febral aýynda taýýarlanyp, mart aýynda ýaýradyljagy aýdylýar.