• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Amerikan kompaniýasy selfi surata düşmeklik üçin köwüş oýlap tapdy

ABŞ-da eýesine selfi surata almaklyk üçin köwüş oýlap tapdylar. Bu oýlap tapyş Miz Mooz brendine degişli bolup, bu ökjeli zenan aýakgaplary Selfie Shoes diýen ada eýedirler. Bu köwüşleriň bahasy 199$ barabardyr we eýýäm satuwa çykarylan. Selfi Shoes köwüşleriniň öň tarapynda öýjükli telefony goýup bolýar. Şondan soň telefonyň eýesi aýagyny galdyryp, kamerany aktiwirleýji düwmä basmak ýeterlikdir. 

Tretyakowa galereýasynda we Waşingtondaky Smitsonowskiy institutynyň 19 sany muzeýinde selfi taýaklary gadagan edildi. Onuň sebäbi muzeýdäki eksponatlara zyýan ýetirmegi mümkin.