• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

“iPhone” täzeligi!!! Sand Diskiň çeholy “iPhone”-yň ýadyny 128 GB çenli ulaldar

SanDisk kompaniýasy özüniň göteriji enjamlary bilen bellidir. Ýakyn wagtlarda bolsa olar iXpand Lightning eplenýän fleşkalary hödürlediler. Indi SanDisk iPhone 6/6s üçin özleriniň ilkinji çehollaryny çykarmak pikirine geldiler.

Onda gadžetomonlar üçin hemmer gerekli zatlar bar: inçejik keýsde fleş-ýygnaýjy oturdylan, arka tarapynda bolsa 1900 mAç göwrümli akkumulýator üçin ýer göz öňünde tutulan.Çeholy öz smartfonyňyza geýdirýäňiz we onda şol wagtda goşmaça 128 GB maglumat goşulýar.

Akkumulýatory goşmaça satylýar. Bahasy 40 $. Kompaniýa tarapyndan 4 sany reňki goýberilen: çal, mawy, gök we gyzyl.