• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

Moskwanyň ýaşaýjylary şäher kameralaryndan tölegli peýdalanmaga mümkunçilik aldylar

Rusiýa döwlediniň paýtagty Moskwanyň ýaşaýjylary şäheriň widioýazgylaryny göni ýaýlymda görmäge mümkinçilik berildi.

Bu hyzmat kommerçeski bolup, eýýäm şähriň köp raýonlarynda bu ulgamy barlag ýagdaýynda işledip başlandy. Moskwanyň halky eýýämden bu hyzmata uly isleg bildirýärler.Ulanyjylar bu hyzmaty video.mos.ru saýtiniň üsti bilen peýdalanyp bilerler.

Häzirlikçe şäheriň 130 000 kameralary ulanyjylar tarapyndan peýdalanylýar.  Geljekde şäheriň ähli ulgamy ulanylmaga beriler, ýagny takmynan 145 000 kameradan gowrak. Bu kameralar köçelerde, jaýlaryň aralarynda, geçelgelerde, duragalarda, mekdeplerde we çaglarbagy ýaly ýerlerde gurnalandyr.