• Zehinli ýaşlar-Biziň geljegimizdir!!!

ZEHINLI.BIZ

FIREFOX BRAUZERINI SYÇANSYZ PEÝDALANMAK

Eger-de siz Mozilla brauzerini syçansyz peýdalanmagy başarsaňyz, onda brauzerde işiňiziň netijesini ýokarlandyryp bilersiňiz. Aşakdaky agzaljak çalt düwmeleriniň käbirleri Size eýýäm köpden bäri ulnýansyňyz, käbirleri bolsa täze bolup biler.

Gurallar paneli we nawigasiýa

 • Salgylar setirini tapawutlandyrmaly - Ctrl/Cmd+L ýa-da Alt+D;
 • Gözleg setirini tapawutlandyrmaly - Ctrl/Cmd+K;
 • yza - Backspace ýa-da Alt/Cmd+Left;
 • öňe - Alt/Option+Right ýa-da Shift+Backspace;
 • gözleg ulgamyny çalyşmak - Ctrl/Cmd+Down +Up.

Sahypalardaky gözleg

 • Teksti gözlemek - /;
 • Salgyny tapmak – ‘;
 • Sahypadaky gözleg setiri: Ctrl/Cmd+F.

Sahypany açmak

 • Salgyny täze penjirede açmak - Shift+Enter;
 • Salgyny täze goçmaça goýlan sahypada açmak - Ctrl/Cmd+Enter;
 • Täze goçmaça goýlan sahypada saýty açmak/gözleg - Alt/Option+Enter.

Täze goşmaça açylan sahypada işlemek üçin birnäçe peýdaly düwmeler

 • sahypany täzelemek (обновить) - Ctrl/Cmd+F5 ýa-da Ctrl/Cmd+Shift+R;
 • Goşmaça goýlan başga sahypa geçmek - Ctrl/Cmd+Tab;
 • Goşmaça goýlan sahypany tapawutlandyrmak - Ctrl/Cmd+[1-9];
 • Hat ýazmak - Ctrl/Cmd+M

Size peýdaly bolar diýip umyt edýäris.