Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Barselonanyň 24-nji çempionlygy


Ispaniýanyň “La Ligasynyň” bu möwsümi dartgynly göreşden soň, “Barselonanyň” çempionlygy bilen tamamlandy. Olar soňky tapgyrda “Granadany” Luis Suaresiň het-trigi bilen 3-0 hasabynda utup, 91 utuk bilen 1-nji ýeri eýeledi. Bu olaryň bassyr 2-nji, umumylykda 24-nji çempionlygydyr. Toparyň ezber hüjümçisi Luis Suares 40 gol bilen iň köp pökgi geçiren oýunçy boldy. Şunlukda, “La Ligada” 7 ýyldan soň (soňky sapar 2008/09), Ronaldo we Messiden başga bir oýunçy iň köp gol geçiren futbolçy bolmagy başardy..

“La Ligada” “Lewanteden” soň, Madrid şäheriniň 2 wekili “Hetafe” bilen “Raýo Walekano” toparlary 2-nji liga düşdi.


Haladym 

 ()

Golf-ömri uzaldýan oýun

2332 5 24.12.2016

FitStar – fitnesiň ýyldyzlaryndan täze türgenleşik programmasy

1615 3 07.06.2016

Ýewro-2016 gatanaşyp bilmejek 15 sany futbolçylar

983 0 17.05.2016

Barselonanyň 24-nji çempionlygy

980 3 23.05.2016

37 ýaşly hüjümçi ýygynda çagyryldy

837 1 18.05.2016

Zidan “ajaýyp ýedilige” girdi

1121 15 30.05.2016

SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!