Zehinli ýaşlar - Biziň geljegimizdir !


Maýninig üçin iň amatly hasaplanýan ýurtlar


International Business Times habarlar gullugynyň maglumatlaryna görä, maýning üçin 115 ýurdyň içinde iň amatlysy Wenesuela, ýagny 1 bitkoiny ýygnamakda iň arzan ýurt hasaplanýar.

         Bu görkezijini hasaplamakda 1 bitkoiny ýygnamak üçin harçlanýan elektrik energiýasynyň bahasy hem wajyp rol oýnaýandyr. Ýagny internet maglumatlaryna görä 1 bitkoiny ýygnamak üçin harçlanýan elektrik energiýasy takmynan 4,32 MWt deň. Halkara energiýa agentliginiň maglumatlarynya görä Wenesuelada 1 bitkoin ýygnamak üçin 531 dollarlyk energiýa harçlanýar. Bu görkeziji Hindistanda 3274 dollar, Hytaýda bolsa 3172 dollar hasaplanýar. ABŞ-y bolsa bu ugurda 41-nji orny eýeläp, Kanada döwletine garanyňda 1 bitkoin ýygnamak üçin harçlanýan pulda tas 1000 dollar tapawut etýär. Häzirki wagtda Günorta Koreýada 1 bitkoin ýygnamak üçin 26170 dollar harçlanyp, dünýäde bitkoinyň iň gymmat düşýän ýurdy hasaplanýar.


Haladym 

 ()

Täze iň kiçi smartfon

606 1 28.04.2016

Walentina Tereşkowa – Ilkinji zenan kosmonawty

584 2 12.09.2015

18 sekuntda satyldy

525 0 07.04.2016

Android akylly enjamynyň PIN ýa-da ekran gorag koduny açmak

5367 29 08.06.2016

ÝB (Ýewropa Bileleşigi) döwletleri Ýaponiýa döwleti bilen täze 5G standartyny ösdürmek üçin bileleşdiler

1251 3 11.06.2015

Boeing kompaniýasy sesden elektrik energiýasyny alýan ulgamy ulanmaga rugsatnama aldy

639 2 07.05.2016


Azymhan
2018-02-03 16:38:14

biktoin name zat bolmaly sona dusunmeyan

Azymhan
2018-02-03 16:38:38

Mayning diyilyan zadynyzada
SPORT TÄZELIKLERI


LINE ID:  @MCP7657A
B I L D I R I Ş L E R

Eger-de ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar we ş.m. mowzuklarda gyzykly täzelikleriňiz bar bolsa, okaýjylar bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň poçta salgymyza (zzehinli@gmail.com) ugradyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzda reklama ýerleşdirmek isleseňiz, biziň poçta salgymyza hat ugradyp bilersiňiz. Sizden geljek reklamalara garaşýarys.

Ýokary tehnologiýa, takyk ylymlar bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda, biziň saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz. Zehinli.biz Siziň hyzmatyňyzda!!!